Οδηγός WooCommerce για αρχάριους: Reports Παραγγελιών – 3ο Μέρος

Η πρώτη καρτέλα στο WooCommerce είναι για τις “Παραγγελίες” τις οποίες λαμβάνει ένας ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό το κεφάλαιο χωρίζεται σε 4 υποκατηγορίες οι οποίες δίνουν περισσότερες και πιο ταξινομημένες πληροφορίες. Απο αυτές τις τέσσερις έχουμε συζητήσει τις 2 πρώτες υποκατηγορίες (πχ. Πωλήσεις ανά ημερομηνία & Πωλήσεις ανά προϊόν) στα 2 τελευταία άρθρα. Σε αυτό το τρίτο μέρος θα δούμε τις λεπτομέρειες και την λειτουργικότητα των Πωλήσεων ανά κατηγορία.

Πωλήσεις ανά κατηγορία

Όπως εξηγεί και το όνομα τους οι Πωλήσεις ανά κατηγορία μας δείχνουν όλες τις αναφορές παραγγελιών οι οποίες έιναι μέρος του καταστηματός σας. Μπορείτε να δείτε αυτές τις αναφορές για όλες τις κατηγορίες μαζί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.